MR Linak

MR LİNAK ile Radyoterapi

Radyoterapi ( ışın tedavisi, şua tedavisi ) kanser tedavisinin önemli kısmını oluşturmaktadır. Amacımız tümör dokusuna radyasyonu vermek ve tümörü kontrol altına almak veya tamamen yok etmektir. Esas amacımız; her hastanın mümkün olan en doğru radyoterapiyi almasına yardımcı olmaktır. Dünyaca ünlü kanser araştırma merkezleri ve sektördeki öncü uzmanlarla işbirliğiyle dizayn edilen Elekta Unity ve devrim niteliğindeki MR-Linak teknolojisi, hasta merkezli kanser tedavisiyle en önde yer almaktadır.

img

Mr Linak'ın geleneksel radyoterapiden farkı

Teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak kanser tedavisinde ve özellikle radyoterapi uygulamalarında çok hızlı değişim görülmektedir. Radyoterapide esas amaç tümöre yüksek radyasyon dozu uygulamak ve tümör çevresindeki normal doku ve organları korumaktır. Bunun sonucunda da yüksek tedavi etkinliği ve daha az yan etki beklenmektedir. Radyoterapi uygulamalarındaki uygulama hatasını en aza indirgemek için tedavi öncesinde veya tedavi sırasında tümörün görüntülemesi oldukça önemlidir. Günümüzde birçok merkezde bu görüntüleme bilgisayarlı tomografi ile yapılmaktadır. Ancak özellikle karın içersindeki dokuları ve yumuşak dokuları tomografi ile görüntülemek oldukça güçtür. Manyetik rezonans (MR) ile bu dokular yüksek çözünürlükle rahat bir şekilde görüntülenebilmektedir. Hem MR hem de LİNAK’ı barındıran MR-LİNAK cihazı ile tümör bölgesi ve normal dokular daha keskin görüntülenerek etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Radyoterapi uygulamalarında devrim niteliğinde değişime sebep olan MR-LİNAK teknolojisi ile tedavi öncesinde ve tedavi sırasında tümör takip edilerek yüksek radyasyon dozları doğru bir şekilde hastaya uygulanabilmektedir. Ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip 1.5 Tesla MR-LİNAK cihazı ile tedavi sırasında tümör boyutunda ve şekilindeki değişiklik aynı anda düzenlenerek yeniden tedavi planlaması yapılabilmektedir.


MR LİNAK Nasıl Çalışır?

Hastanın tedavi masasına alınmasıyla birlikte, hasta anatomisindeki günlük değişimler cihazın MR özelliği ile tespit edilir. Cihazın MR tarayıcısı, tümörün pozisyonunu, büyüklüğünü ve şeklini 3 farklı açıyla net olarak gösterir. Günlük tümör değişiklikleri izlenir.
Tümörün gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastadaki günlük değişikliklere hızlı bir şekilde uyumu sağlar. Anında tümördeki yanıtı tespit etmemizi sağlar. Gerçek zamanlı olarak radyasyon dozunun yeniden şekillendirilmesi için planlama yapılır.Tümörün 3 boyutlu olarak görüntülenmesiyle MR Linak, tedavi sırasında hastanın anatomik hareketlerini canlı bir şekilde görmemize ve izlememize olanak sağlar.
Elekta Unity MR Linak, tedavi sırasındaki anlık görüntüleme özelliği sayesinde yumuşak doku çözünürlüğü ile tümörün ve çevresindeki sağlıklı dokunun net olarak görülmesini sağlar. Gerçek zamanlı tümör görüntüleme özelliği ile kanser hastalarının yolculuklarında önemli bir basamak olan radyoterapide eşsiz bir özellik sağlanır.

Tümöre saldırır, hastayı korur.