Karaciğer Tümörleri ve Karaciğer Metastazlarında MR-Linak ile Tedavi

 • Ana Sayfa
 • Karaciğer Tümörleri ve Karaciğer Metastazlarında MR-Linak ile Tedavi

Karaciğer Kanserinde MR-Linak

Karaciğer, radyasyona hassas bir organ olduğu için radyoterapinin karaciğer tümörlerinde kullanımı sınırlıydı. Ancak, yeni teknolojilerin gelişmesi ile birlikte karaciğer tümörlerinde ve karaciğer metastazlarında radyoterapi tedavisi uygulanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler tedavide önemli başarılar elde edilmesini de beraberinde getirmiştir. Çünkü, hem karaciğerde gelişen tümörler hem de karaciğer metastazları yüksek doz radyasyona daha iyi yanıt verirler. Kendisi radyasyona hassas olduğu halde, yüksek dozda tedavi uygulanmasını gerektiren karaciğer tümörlerinde MR-Linak tedavi ve hasta konforu açısından büyük avantajlar sağlayan önemli bir tedavi yöntemidir.
Karaciğer Tümör ve Metastazlarında MR-Linak’ın Sağladığı Avantajlar

 • Karaciğer görüntülemelerinde en iyi yöntem MR’dır. Bu nedenle, MR kılavuzluğunda eş zamanlı görüntü alınarak tedavi uygulanması, tedavinin başarısını arttırır.
 • Karaciğer hareketli bir organdır! Solunum sırasında, karaciğer tümörleri yer değiştirebilir. Yer değiştiren tümörler eş zamanlı olarak, görerek tedavi edilmelidir.
 • Karaciğer tümörleri radyasyona iyi yanıt verir. Tedavi seansları arasında bile küçülen tümöre her gün yeniden tedavi planı yapılması, radyasyona hassas sağlıklı karaciğer dokusunu önemli oranda korur.

Tüm bu nedenlerden dolayı, Karaciğer Tümörlerinde MR-Linak, en üstün teknoloji ve en güvenli tedavi yöntemidir.
Karaciğer tümörlerinin nedenleri

 • Hepatit B ve C virüsü nedeni ile sarılık geçirip virüs taşıyıcısı olmak.
 • Siroz.
 • Sigara.
 • Alkol.
 • Aflatoksin (Aspergillus adı verilen ve tahıllarda yaşayan mantar tarafından üretilir).
 • Karaciğer yağlanması.
 • Arsenik (içme suyunda bulunabilir).
 • Hemakromatozis gibi metabolik hastalıklar.
 • Diyabet.
 • Aşırı kilolu olma.

Karaciğer tümörlerinin belirtileri

 • Kilo Kaybı: Beslenmeniz normal devam ettiği halde açıklanamayan kilo kaybı.
 • Karın Şişliği: Genellikle karın bölgesinde biriken sıvıya bağlı ortaya çıkar. Ancak, bazı durumlarda tümörün kendisi de karın şişliği yapabilir.
 • Sarılık: Sarılığın tek nedeni kanser değildir. Karaciğer iltihaplanması, safra yolu tıkanıklığı, kansızlık (anemi)  gibi durumlarda da sarılık görülebilir.
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk
 • AFP (alfa feto protein ) gibi bazı tümör belirteçlerinde yükselme

Karaciğer tümörlerinde tanı yöntemleri

 • Görüntüleme yöntemleri (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans)
 • Kanda tümör belirteçleri (alfa feto protein (AFP)), karaciğer fonksiyon testleri

Tedavi Yöntemleri

 • Ameliyat ile tümörün çıkarılması
 • Karaciğer nakli
 • Girişimsel yöntemler (kemo-embolizasyon, RF, kriyoterapi)
 • Kemoterapi
 • Hedefe yönelik tedavi
 • Radyoterapi

MR Linac Nasıl Çalışır?

Hastanın tedavi masasına alınmasıyla birlikte, hasta anatomisindeki günlük değişimler cihazın MR özelliği ile tespit edilir. Cihazın MR tarayıcısı, tümörün pozisyonunu, büyüklüğünü ve şeklini 3 farklı açıyla net olarak gösterir. Günlük tümör değişiklikleri izlenir.
Tümörün gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastadaki günlük değişikliklere hızlı bir şekilde uyumu sağlar. Anında tümördeki yanıtı tespit etmemizi sağlar. Gerçek zamanlı olarak radyasyon dozunun yeniden şekillendirilmesi için planlama yapılır.Tümörün 3 boyutlu olarak görüntülenmesiyle MR Linac, tedavi sırasında hastanın anatomik hareketlerini canlı bir şekilde görmemize ve izlememize olanak sağlar.
Elekta Unity MR Linac, tedavi sırasındaki anlık görüntüleme özelliği sayesinde yumuşak doku çözünürlüğü ile tümörün ve çevresindeki sağlıklı dokunun net olarak görülmesini sağlar. Gerçek zamanlı tümör görüntüleme özelliği ile kanser hastalarının yolculuklarında önemli bir basamak olan radyoterapide eşsiz bir özellik sağlanır.

Tümöre saldırır, hastayı korur.