Akciğer Tümörleri ve Akciğer Metastazlarında MR-Linac ile Tedavi

 • Ana Sayfa
 • Akciğer Tümörleri ve Akciğer Metastazlarında MR-Linac ile Tedavi

Akciğer Tümörleri ve Akciğer Metastazlarında MR-Linac ile Tedavi

Akciğer kanseri, tüm dünyada hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen; en zor tedavi edilebilen ve yaşam süresini kısaltan kanserdir. Ülkemizde de, diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi sık rastlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, erkeklerde en sık; kadınlarda ise beşinci sıklıkta görülen kanser türüdür. Ülkemizin batı bölgelerinde görülme sıklığı, doğu bölgelerimize kıyasla daha yüksektir.

Akciğer kanserinin erken evrelerinde, hastalık sinsi seyrettiği için belirti vermediğinden; genellikle ileri evrelerde tanı konulabilmektedir. Bu nedenle, hastalığın belirtileri konusunda farkındalığın olması önemlidir. Hastalıkla mücadelede izlenebilecek en önemli yolların başında hastalıktan korunmak gelmekte; hastalık durumunda ise, erken tanı ve tedaviye ulaşabilmek büyük önem taşımaktadır.

Akciğer Tümör ve Metastazlarında MR-Linac’ın Sağladığı Avantajlar
Erken evre akciğer tümörlerinde, ameliyata uygun olmayan veya cerrahi müdahale geçirmek  istemeyen hastalarda, nokta atış yöntemi ile uygulanan yüksek doz radyasyon tedavisi cerrahi uygulamalar ile benzer sonuçlar vermektedir.

 • Akciğer hareketli bir organdır ve nefes alıp verme sırasında tümör ciddi miktarda yer değiştirir.
 • Nokta atış sırasında, çok yüksek doz radyoterapi uygulanır ve tümör ancak yüksek dozlarla tedavi edilebilir.
 • Sağlam akciğer dokusu radyasyona hassastır ve mutlaka iyi şekilde korunmalıdır.
 • Akciğer içerisinde hareket eden tümörün tedavi sırasında ıskalanması başarısızlık ve yan etki ile sonuçlanır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, akciğer kanserinde yüksek dozda nokta atış radyoterapi uygulaması MR-Linac sayesinde görerek ve güvenle yapılabilir. Bu nedenle, akciğer kanseri tedavisinde MR-Linac’ın önemli rolü vardır. Üstün teknolojisi sayesinde, sağlam akciğer dokusunu en üst düzeyde korur. Tümör, tedavi sırasında görüldüğü için tam isabetle, güvenle ve görerek ışınlanır.

Akciğer tümörlerinin nedenleri

 • Tütün ve tütün ürünleri.
 • Çevresel faktörler (sigara dumanına maruz kalmak, asbest, silika vb kimyasallar).
 • Ağır metaller (nikel, kadmiyum, krom).
 • Genetik faktörler.

Akciğer tümörlerinin belirtileri

 • Öksürük, balgam.
 • Nefes darlığı.
 • Kanlı balgam.
 • Göğüs ağrısı.
 • Kilo kaybı, halsizlik, iştah kaybı.
 • Ses kısıklığı.
 • Yutma güçlüğü.
 • Hastalığa bağlı sistemik bulgular.

Akciğer tümörlerinde tanı yöntemleri

 • Bronkoskopi
 • Görüntüleme yöntemleri (akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve PET-BT).
 • Endoskopik ultrason ve video kameralar ile yapılan işlemler: EBUS, EUS, mediastinoskopi.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

 • Ameliyat
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi
 • Hedefe yönelik tedavi
 • İmmun tedaviler

MR Linac Nasıl Çalışır?

Hastanın tedavi masasına alınmasıyla birlikte, hasta anatomisindeki günlük değişimler cihazın MR özelliği ile tespit edilir. Cihazın MR tarayıcısı, tümörün pozisyonunu, büyüklüğünü ve şeklini 3 farklı açıyla net olarak gösterir. Günlük tümör değişiklikleri izlenir.
Tümörün gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastadaki günlük değişikliklere hızlı bir şekilde uyumu sağlar. Anında tümördeki yanıtı tespit etmemizi sağlar. Gerçek zamanlı olarak radyasyon dozunun yeniden şekillendirilmesi için planlama yapılır.Tümörün 3 boyutlu olarak görüntülenmesiyle MR Linac, tedavi sırasında hastanın anatomik hareketlerini canlı bir şekilde görmemize ve izlememize olanak sağlar.
Elekta Unity MR Linac, tedavi sırasındaki anlık görüntüleme özelliği sayesinde yumuşak doku çözünürlüğü ile tümörün ve çevresindeki sağlıklı dokunun net olarak görülmesini sağlar. Gerçek zamanlı tümör görüntüleme özelliği ile kanser hastalarının yolculuklarında önemli bir basamak olan radyoterapide eşsiz bir özellik sağlanır.

Tümöre saldırır, hastayı korur.