Böbrek Tümörlerinde
MR-Linak ile Tedavi

 • Ana Sayfa
 • Böbrek Tümörlerinde MR-Linak ile Tedavi

Böbrek kanserinin tedavisinde uygulanan ana tedavi nefrektomi olarak nitelendirilen, böbreğin tamamının veya bir kısmının çıkarılması şeklinde uygulanan ameliyattır. Ancak, bazı hastalar sahip oldukları diğer hastalıklardan ya da farklı sebeplerden dolayı ameliyata uygun olamayabilirler. İşte bu hastalarda, nokta atış tedavisi (stereotaktik beden radyoterapisi) önemli bir tedavi seçeneğidir. Böbreklerin radyasyona hassas organlar olması ve böbrekte gelişen tümörlerin de yüksek doz radyasyona yanıt vermesi, böbrek tümörlerinde radyoterapinin kullanımını sınırlandırmaktaydı. Ancak, radyoterapideki teknolojik ilerlemeler böbrek tümörlerinde cerrahiye uygun olmayan hastalar için bir umut oldu.

Böbrek kanserinde radyoterapi, yerleşim yeri ve karın içi hassas organlara yakınlığı nedeni ile oldukça dikkatli ve hassas bir şekilde uygulanmalıdır. Tümörü yok etmek için yüksek dozlar gereklidir. Yüksek dozlar ise ancak tümör eş zamanlı olarak görüntülenerek güvenle uygulanabilir. Bu nedenle, MR-Linak cerrahi şansı olmayan hastalar için önemli bir tedavi seçeneğidir.

Böbrek kanserinde neden MR-Linak?

 • En iyi yumuşak doku görüntülemesi MR ile yapılabilir,
 • MR-Linak ile tümör, görülerek tedavi edilir,
 • Hastanın günlük anatomik değişikliklerine göre kişiye özgü tedavi uygulanır,
 • Tümör küçüldükçe tedavi alanı da küçültülerek adaptif radyoterapi uygulanır,
 • Güvenle yüksek radyoterapi dozlarına çıkılabilir

Böbrek kanseri belirtileri nelerdir?

 • Erken evrelerde genellikle belirti vermemektedir.
 • İdrarda kan bulunması ve bu nedenle idrarın kırmızı ya da kahverengi görülmesi.
 • Tekrarlayan sırt ve yan ağrısı.
 • Karın ağrısı.
 • Sebebi belirsiz kilo ve iştah kaybı.
 • Yorgunluk.
 • Aralıklı ateş atakları.

Böbrek kanserinde tanı nasıl konur?

 • Hastanın şikâyetleri ve fizik muayenesi.
 • Kan ve idrar tetkikleri.
 • Görüntüleme tetkikleri (ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) görüntüleme).
 • Biyopsi ile doku tanısının belirlenmesi.

Böbrek kanserinde tedavi seçenekleri

 • Cerrahi ana tedavi yöntemidir.
 • Radyofrekans ablasyon.
 • Mikrodalga ablasyon.
 • Kriyoterapi.
 • Stereotaktik beden radyoterapisi (nokta atış tedavisi).
 • İleri evre hastalıkta akıllı ilaç (mTOR inhibitörleri, tirozin kinaz inhibitörleri).
 • İmmün tedaviler.


MR Linac Nasıl Çalışır?

Hastanın tedavi masasına alınmasıyla birlikte, hasta anatomisindeki günlük değişimler cihazın MR özelliği ile tespit edilir. Cihazın MR tarayıcısı, tümörün pozisyonunu, büyüklüğünü ve şeklini 3 farklı açıyla net olarak gösterir. Günlük tümör değişiklikleri izlenir.
Tümörün gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastadaki günlük değişikliklere hızlı bir şekilde uyumu sağlar. Anında tümördeki yanıtı tespit etmemizi sağlar. Gerçek zamanlı olarak radyasyon dozunun yeniden şekillendirilmesi için planlama yapılır.Tümörün 3 boyutlu olarak görüntülenmesiyle MR Linac, tedavi sırasında hastanın anatomik hareketlerini canlı bir şekilde görmemize ve izlememize olanak sağlar.
Elekta Unity MR Linac, tedavi sırasındaki anlık görüntüleme özelliği sayesinde yumuşak doku çözünürlüğü ile tümörün ve çevresindeki sağlıklı dokunun net olarak görülmesini sağlar. Gerçek zamanlı tümör görüntüleme özelliği ile kanser hastalarının yolculuklarında önemli bir basamak olan radyoterapide eşsiz bir özellik sağlanır.

Tümöre saldırır, hastayı korur.