Prostat kanserinde MR-Linac ile Tedavi

  • Ana Sayfa
  • Prostat kanserinde MR-Linac ile Tedavi

Prostat Kanserinde MR-Linac

Prostat kanseri, yapısı ve konumu gereği yüksek doz radyoterapiye iyi yanıt vermektedir. MR-Linac ile prostat kanserinde güvenle nokta atış yapılabilmekte ve geleneksel radyoterapiyle kıyaslandığında çok yüksek dozlara çıkılabilmektedir. Bu nedenle, prostat kanserinde erken evre hastalarda (kapsüle sınırlı hastalıkta) MR-Linac en üstün tedavidir. MR-Linak ile prostat bezi görerek ışınlandığı için yüksek dozları prostata güvenle uygulamak mümkündür ve komşu organlar (idrar torbası ve bağırsaklar) korunabilmektedir.

Prostat Kanserinin Belirtileri

Prostat bezi, idrar kesesi (mesane) boynunda yer alan önemli bir yapıdır. Yerleşim yeri dolayısı ile genellikle üriner sistem ile ilişkili belirti ve bulgulara neden olmaktadır. Prostat kanserinin en sık bulguları arasında: idrar yapmada güçlük, kesik kesik idrar yapma, idrar akışında azalma, boşalma sırasında ağrı, kasık bölgesinde rahatsızlık hissi sayılabilir.

Prostat Kanserinde Tanı Nasıl Konur?

Prostat kanseri tanısı için yapılan kan tetkiklerinde PSA değerinin yükselmesi önemli bir bulgudur. Ancak, kesin tanı için biyopsi gerekir. Prostat bölgesinin görüntülenmesinde prostat biyopsisine rehberlik yapan ve prostatı en iyi görüntüleyen radyolojik yöntem olan multiparametrik MR, geleneksel görüntüleme yöntemlerine göre üstündür. Hastaların PSA değerleri, multiparametrik MR bulguları ve biyopsi raporundaki bulgulara göre risk gurupları belirlenir. Seçilecek tedavi yöntemi, hastanın yaşı ve bu risk gurupları göz önüne alınarak belirlenir.


MR Linac Nasıl Çalışır?

Hastanın tedavi masasına alınmasıyla birlikte, hasta anatomisindeki günlük değişimler cihazın MR özelliği ile tespit edilir. Cihazın MR tarayıcısı, tümörün pozisyonunu, büyüklüğünü ve şeklini 3 farklı açıyla net olarak gösterir. Günlük tümör değişiklikleri izlenir.
Tümörün gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastadaki günlük değişikliklere hızlı bir şekilde uyumu sağlar. Anında tümördeki yanıtı tespit etmemizi sağlar. Gerçek zamanlı olarak radyasyon dozunun yeniden şekillendirilmesi için planlama yapılır.Tümörün 3 boyutlu olarak görüntülenmesiyle MR Linac, tedavi sırasında hastanın anatomik hareketlerini canlı bir şekilde görmemize ve izlememize olanak sağlar.
Elekta Unity MR Linac, tedavi sırasındaki anlık görüntüleme özelliği sayesinde yumuşak doku çözünürlüğü ile tümörün ve çevresindeki sağlıklı dokunun net olarak görülmesini sağlar. Gerçek zamanlı tümör görüntüleme özelliği ile kanser hastalarının yolculuklarında önemli bir basamak olan radyoterapide eşsiz bir özellik sağlanır.

Tümöre saldırır, hastayı korur.