Sınırlı Metastatik Hastalıkta
MR-Linak ile Tedavi

  • Ana Sayfa
  • Sınırlı Metastatik Hastalıkta MR-Linak ile Tedavi

Sınırlı metastatik (nüks) hastalık kavramı, son yıllarda daha çok önem kazanan ve tedaviye yanıtları açısından yüz güldürücü sonuçları ile hastalarımıza umut veren yeni bir kavramdır. Artık, her ileri evre hastalığın aynı seyretmediği bilinmektedir. Evre-4 hastalarda, uzak metastaz sayısı hastalığın gidişatı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Güncel literatüre bakıldığında sınırlı sayıda metastazı olan hastalarda bu metastatik odakların ablatif tedaviler (cerrahi, stereotaktik radyoterapi ve radyofrekans ablasyon) ile yok edilmesi neticesinde hastalığın tedavisinin başarılabileceği anlaşılmaktadır. Bu hastalarda seçilecek bölgesel tedavilerin başarısı da çok önemlidir.

Sınırlı metastaz nedir?

Çeşitli tümörlerde değişiklik göstermekle birlikte, 3-5 adet metastatik odağı bulunan hastalar sınırlı metastatik hastalar olarak kabul edilebilir.

Sınırlı metastazlarda neden MR-Linak?

  • Sınırlı metastazlara tedavi uygulamak ileri teknoloji gerektirir.
  • Yüksek doz, ancak nokta atış yöntemi ile sağlanabilir ve nokta atış için en yüksek teknoloji tercih edilmelidir.
  • Nokta atış tedavisinde en son teknoloji MR-Linak’tır!
  • Tümörler, ancak görülerek tedavi edildiklerinde güvenle yüksek dozlar uygulanabilir.
  • MR-Linak ile sağlıklı dokular tedavi sırasında görüntülenir ve güvenle korunabilir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, sınırlı sayıda metastazları bulunan hastalarda MR-Linak en üstün teknoloji ve en güvenli, etkili tedavi yöntemidir.

Sınırlı sayıda metastazlarda lokal tedavi seçenekleri

  • Cerrahi
  • Radyoterapi (nokta atış)
  • RF

Nokta atış nedir?

“Stereotaktik radyoterapi” olarak adlandırılan nokta atışta, tek seansta ya da 1-5 seansta çok yüksek dozlar uygulanabilmekledir. Tek fraksiyonda uygulandığında “stereotaktik radyocerrahi” olarak isimlendirilen radyoterapi yönteminde adeta bir cerrah gibi tümör hücreleri tamamen yok edilmektedir. Stereotaktik radyoterapi, beyin dışındaki bölgelerde (karaciğer, akciğer, kemik, böbrek üstü bezi gibi) uygulandığında stereotaktik vücut radyoterapisi olarak isimlendirilmektedir. Nokta atış tedavisi sınırlı sayıdaki metastazların tümüne uygulandığında, oradaki canlı tümör hücreleri tamemen yok edilebilir. Yüksek dozları güvenle uygulamak ileri derece teknoloji gerektirir.

Hangi hastaların metastazlarına nokta atış tedavisi uygulanmalıdır?

3-5 sayıda metastazı olan meme kanseri, akciğer kanser, prostat kanseri, böbrek kanseri ve tüm diğer tümörlerde nokta atış tedavisi uygulanabilir.


MR Linac Nasıl Çalışır?

Hastanın tedavi masasına alınmasıyla birlikte, hasta anatomisindeki günlük değişimler cihazın MR özelliği ile tespit edilir. Cihazın MR tarayıcısı, tümörün pozisyonunu, büyüklüğünü ve şeklini 3 farklı açıyla net olarak gösterir. Günlük tümör değişiklikleri izlenir.
Tümörün gerçek zamanlı takibinin yapılması, hastadaki günlük değişikliklere hızlı bir şekilde uyumu sağlar. Anında tümördeki yanıtı tespit etmemizi sağlar. Gerçek zamanlı olarak radyasyon dozunun yeniden şekillendirilmesi için planlama yapılır.Tümörün 3 boyutlu olarak görüntülenmesiyle MR Linac, tedavi sırasında hastanın anatomik hareketlerini canlı bir şekilde görmemize ve izlememize olanak sağlar.
Elekta Unity MR Linac, tedavi sırasındaki anlık görüntüleme özelliği sayesinde yumuşak doku çözünürlüğü ile tümörün ve çevresindeki sağlıklı dokunun net olarak görülmesini sağlar. Gerçek zamanlı tümör görüntüleme özelliği ile kanser hastalarının yolculuklarında önemli bir basamak olan radyoterapide eşsiz bir özellik sağlanır.

Tümöre saldırır, hastayı korur.